1 Administratorem danych osobowych (zwanym dalej E-homeland) w rozumieniu przepisu art. 4 ust. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (rozporządzenie to dalej nazwane jest „RODO”) jest “Hokus-Pokus” Iwona Woźniak z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Włodkowica 31/2 60-334 – właściciel strony internetowej www.e-homeland.pl (zwaną dalej witryną)
2 Wszelkie żądania związane z RODO prosimy kierować na adres: ….
3 Podanie danych osobowych przez osoby odwiedzające witrynę (zwanych dalej Użytkownikami) jest dobrowolne z zastrzeżeniem następującej sytuacji:.
• Aby wysłać do nas formularz kontaktowy wymagamy podania adresu email.
1 E-homeland wykorzystuje adres IP komputera osoby odwiedzającej sklep internetowy w celach technicznych związanych z serwerami na których utrzymywana jest strona. Adres ten może również być wykorzystywany do generowania danych statystycznych takich jak odwiedziny na serwisie.
2 Dane osobowe przetwarzane są przez E-homeland w celu:
• wywiązania się przez E-homeland z zawartej umowy czyli np. realizacji zlecenia,
• udzielenia odpowiedzi na zadane zapytanie za pośrednictwem formularza kontaktowego i prowadzenia dalszej korespondencji w tej sprawie,
1 Użytkownicy mają prawo realizować uprawnienia wynikające z RODO a w szczególności przysługuje im:
• prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania,
• prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania lub przekazania danych innym podmiotom,
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa urzędu organu nadzorczego.
1 E-homeland przetwarza dane osobowe z zachowaniem najwyższej staranności oraz w sposób który zabezpiecza dostęp do nich osobom nieupoważnionym wykorzystując zarówno techniczne, programistyczne jak i organizacyjne metody zabezpieczeń.
2 Dane osobowe są co do zasady przetwarzane przez E-homeland przez okres realizacji umowy zawartej z Użytkownikiem witryny lub do czasu skutecznego wniesienia przez Użytkownika sprzeciwu wobec przetwarzania danych. W związku z obowiązkami podatkowymi i prawnymi dane osobowe są przechowywane maksymalnie przez okres 6 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.
3 Dane osobowe mogą być przekazane podmiotom uprawnionym do otrzymania tych danych na mocy przepisów prawa oraz w zakresie niezbędnym do realizacji umowy do firm wspierających nas w zrealizowaniu usługi tj:
• firmy kurierskie, Pocztę Polską, Inpost, Ruch S.A
• firmę obsługującą nas w zakresie księgowości,
• adres IP jest w formie zanonimizowanej (zaszyfrowanej) przekazywany do Google LLC w celu generowania statystyk.
1 Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie są profilowane.
POLITYKA COOKIES
1 Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika witryny (strony internetowej www.e-homeland.pl) i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
2 Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest jest “Hokus-Pokus” Iwona Woźniak z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Włodkowica 31/2 60-334 (zwany dalej E-homeland).
3 Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
• dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
• tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
• utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
1 W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
2 W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
• o „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
• pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
• „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
• „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
• „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
1 W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
2 E-homeland informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
3 Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z E-homeland partnerów.
4 Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.